Máy sinh hóa bán tự động CHEM 5V3

Máy phân tích HbA1c tự động DS360

Máy sinh hóa bán tự động Chem 7

 

Hãng sản xuất: ERBA - ĐỨC

 

Hóa chất cho máy tự động dạng lỏng, đóng gói thuận tiện cho việc sử dụng, có barcode.

 

STT Tên Phương pháp Đóng gói
1  XSY001  ALBUMIN  BCG 10x44 ml
2  XSY002  ALP  IFCC, AMP R1:2x44 ml; R2: 2x11 ml
3  XSY003  AMYLASE  CNPG3 5x22 ml
4  XSY028  BID  DIAZO R1:6x44 ml; R2: 3x22 ml
5  XSY023  BIT  DIAZO R1:6x44 ml; R2: 3x22 ml
6  XSY007  CALCIUM (A)  ARSENAZO 10x12 ml
7  XSY008  CHLORIDE  MERCURIC THIOCYANATE 10 X 12 ml
8  XSY009  CHOLESTEROL  CHOD POD 10 X 44ml
9  XSY022  CK  DGKC & IFCC R1:2 X 44 ml ; R2:2 x 11 ml
10  XSY029  CK MB  IMMUNOINHIBITION R1-2 X 44 ml ; R2-2 x 11 ml
11  XSY024  CREATININE  ALKALINE PICRATE R1:5 X 44 ml ; R2:5 X 11ml
12  XSY011  GGT  SZASZ R1:2 X 44 ml ; R2:2 x 11 ml
13  XSY012  GLUCOSE  GOD POD (with mutarotase) 10 X44 ml
14  XSYS045  HBA1C  Enzymatic

R1: 1x24ml ; R2a: 1x8ml

R2b: 1x4ml ; R3: 2X5 ml

15  XSYS043  HDL DIRECT  Modified PEGME R1: 4 x 30 ml ; R2: 4 x 10ml
16  XSYS013  LDH-P  DGKC R1: 2 X 44 ml ; R2: 2 x 11 ml
17  XSYS044  LDL DIRECT  IMMUNOINHIBITION R1-2 X 30ml ; R2-2 X 10ml
18  XSYS040  MAGNESIUM  Calmagite 2x44 ml
19  XSYS027  MICROPROTEIN  PYROGALLOL RED 10 X 12 ml
20  XSYS015  PHOSPHORUS  UV
PHOSPHOMOLYBDATE
10 X12 ml
21  XSYS016  SGOT  MODIFIED IFCC R1:6X 44ml ; R2:3 X 22m
22  XSYS017  SGPT  MODIFIED IFCC R1:6X 44ml ; R2:3 X 22ml
23  XSYS018  TOTAL PROTEIN  BIURET 10 X 44 ml
24  XSYS041  TRIGLYCERIDESSR  GPO 10 x 44 ml
25  XSYS020  UREA  UREASE GLDH R1:5 X 44 ml ; R2:5 X 11ml
26  XSYS042  URIC ACID - SR  URICASE 10 x 44 ml
27  XSYS046  ASO  IMMUNOTURBIDIMETRIC R1:2x40ml ; R2:2x10ml
28  XSYS047  CRP  IMMUNOTURBIDIMETRIC R1:2x40ml ; R2:2x10ml
29  XSYS048  RF  IMMUNOTURBIDIMETRIC R1:2x40ml ; R2:2x10ml
30  REKT901  ERBA NORM   4 x 5 ml
31  REKT902  ERBA PATH   4 x 5 ml
32  REKT910  ERBA XL WASH   4 x 100 ml
33  XSYS034  XL MULTICAL   4 X 3 ml

 

 

 

Erba
Maquet
Drew
Zimmer
BM Tech
Medelkom

Support Online

  

Tư vấn A

Skype Me™!

Hỗ trợ B

logo