Máy sinh hóa bán tự động CHEM 5V3

Máy phân tích HbA1c tự động DS360

Máy sinh hóa bán tự động Chem 7

                                   

                                                  

                                                                 

 

                                                               Hãng sản xuất: ERBA

 

STT Tên Phương pháp Đóng gói Chất chuẩn
1  REKT 061  ALBUMIN  BCG 5 x 50 ml 1 x 5 ml
2  FBCEM0020  ALP  IFCC, AMP R1:4 x 30ml ; R2:1 x 30 ml FACTOR
3  FBCEM0023  AMYLASE  CNPG3 5 x 20 ml FACTOR
4  REKT 074  BID  DIAZO R1: 4x50 ml; R2:1x6 ml FACTOR
5  REKT 073  BIT  DIAZO R1:4x50 ml; R2: 1x6 ml FACTOR
6  REKT 093  CALCIUM   ARSENAZO III 2 x 50 ml 1 x 5ml
7  REKT 081  CHLORIDE  MERCURIC THIOCYANATE 4 x 50 ml 1 x 5​ml
8  FBCEM0027  CHOLESTEROL  CHOD POD 5 x 50ml 1 x 5​ml
9  FBCEM0031  CK  DGKC R1:2 x 40 ml ; R2:2 x 10ml FACTOR
10  FBCEM0033  CK MB  IMMUNOINHIBITION R1:2 x40 ml ; R2:2 x 10ml FACTOR
11  REKT 171  CREATININE  JAFFE R1:2 x 50 ml ; R2:2 x 50ml FACTOR
12  FBCEM0009  GGT  SZASZ R1:4 x 10 ml ; R2:1 x 10ml FACTOR
13 FBCER0076  GLUCOSE  GOD POD  5 x 60 ml 1 x 5ml
14  FBCEM0073  HDL DIRECT  Modified PEGME R1: 2x30 ml ; R2: 2x10ml  
15  FBCEM0075  HDL/LDL Calibrator   2x1 ml  
16  FBCEM0074  LDL DIRECT  IMMUNOINHIBITION R1:2x30ml ; R2:2x10ml  
17  FBCEM0045  SGOT  IFCC  R1:4 x 40ml ; R2: 4 x 10 ml FACTOR
18 FBCEM0047  SGPT  PYROGALLOL RED R1:4 x 40 ml ; R2: 4 x 10ml FACTOR
19  REKT 391  TOTAL PROTEIN  BIURET 5 x 50 ml 1 x 5ml
20  FBCEM0066  TRIGLYCERIDES-SR  GPO 2X50 ml 1x5ml
21  FBCEM0012  UREA  UREASE GLDH R1:4 x 30 ml ; R2:1 x 30ml 1x5ml
22  FBCEM0068  URIC ACID - SR  URICASE 2X50 ml 1x5ml
23  REKT901  ERBA NORM   4 x 5 ml  
24  REKT902  ERBA PATH   4 x 5 ml  
25  REKT921  ERBA XL WASH   4 x 50 ml  
26  XSYS034  XL MULTICAL   4 X 3 ml
 
 

Tin tức

Kẹo nào nha sĩ khuyên dùng?

  Ở xứ mình, hễ cái gì ngọt ngào và hơi cưng cứng thì cứ

Những lợi ích của trái cây có múi với người trên 50 tuổi

    Những lợi ích sức khỏe của trái cây mang lại không

Vợ một chiến sĩ bị thương do tai nạn trực thăng phải sinh mổ sớm

  Tiếng khóc chào đời của cháu nhỏ này đã mang đến niềm
Erba
Maquet
Drew
Zimmer
BM Tech
Medelkom

Hỗ Trợ Trực Tuyến

  

Tư vấn A

Skype Me™!

Hỗ trợ B

logo